Søndag den 16. juni 2024 uge 24
The Lost Inca

    Error - Fil Not Found ...
Tryk på X for at skifte Marks evne. Tryk på Z for at skifte Mark og Jason. Tryk på pil op + mellemrumstasten for at kaste reb op. Tryk pil ned + mellemrumstasten for at kaste reb ned. Tryk på C for at afhente reb tilbage. Tryk på mellemrumstasten for at lave en bro. For Jason, skal du trykke på mellemrumstasten ødelægge smuldre sten. Tryk på mellemrumstasten for at løfte sten og sat en anden måde.
www.linksweb.dk